Danh sách gói


ST70K
70.000đ
Data: 15GB
HSD: 30 ngày
Soạn: ST70K MO gửi 9123
Áp dụng cho tất cả thuê bao
SD90
90.000đ
Data: 45GB
HSD: 30 ngày
Soạn: SD90 MO gửi 9123
Áp dụng cho tất cả thuê bao
SD120
120.000đ
Data: 60GB
HSD: 30 ngày
Soạn: SD120 MO gửi 9123
Áp dụng cho tất cả thuê bao
MXH100
100.000đ
Data: 30GB
Miễn phí: FREE DATA TikTok, FB, YouTube, Messenger
HSD: 30 ngày
Soạn: MXH100 MO gửi 9123
MXH120
120.000đ
Data: 30GB
Miễn phí: Gọi nội mạng < 10 phút + 30 phút ngoại mạng
HSD: 30 ngày
Soạn: MXH120 MO gửi 9123
SD150
150.000đ
Data: 90GB
HSD: 30 ngày
Soạn: SD150 MO gửi 9123
Áp dụng cho tất cả thuê bao

V90C
90.000đ
Data: 30GB
Miễn phí: Gọi nội mạng < 20 phút + 20 phút ngoại mạng
HSD: 30 ngày
Soạn: V90C MO gửi 9123
Thuê bao thuộc danh sách
V90B
90.000đ
Data: 30GB
Miễn phí: Gọi nội mạng < 10 phút + 30 phút ngoại mạng
HSD: 30 ngày
Soạn: V90B MO gửi 9123
Áp dụng TB trả trước kích hoạt từ 1/1/2023
V120N
120GB.000đ
Data: 120GB
Miễn phí: Gọi nội mạng < 20 phút + 50 phút ngoại mạng
HSD: 30 ngày
Soạn: V120N MO gửi 9123
Áp dụng TB kích hoạt mới sau ngày 3/6/2021
V120B
120.000đ
Data: 45GB
Miễn phí: Gọi nội mạng < 10 phút + 50 phút ngoại mạng
HSD: 30 ngày
Soạn: V120B MO gửi 9123
Áp dụng TB trả trước kích hoạt từ 1/1/2023
V160B
160.000đ
Data: 120GB
Miễn phí: Gọi nội mạng < 10 phút + 100 phút ngoại mạng
HSD: 30 ngày
Soạn: V160B MO gửi 9123
Áp dụng TB trả trước kích hoạt từ 1/1/2023
V180B
180.000đ
Data: 180GB
Miễn phí: Gọi nội mạng < 10 phút + 100 phút ngoại mạng
HSD: 30 ngày
Soạn: V180B MO gửi 9123
Áp dụng TB trả trước kích hoạt từ 1/1/2023

Hỗ trợ người dùng